X

Chcete pomôcť nášmu centru a podporiť tak našu misiu? Darujte nám svoje 2% dane a my ich za Vás investujeme do diagnostiky a terapie, ktorá pomôže iným k lepšiemu svetu :)

^

2 % z dane

dobre.centrum@gmail.com  |  0905 699 795        
Sociálne siete:

Vitajte na stránkach Dobrého centra v Ružomberku


< >
 • „Program Hudobné písmenká, ktorý ste realizovali v našej Mš mal veľkú odozvu, a to nielen u detí, ale aj u rodičov. Deti sa na stretnutia s Vami veľmi tešili, boli ste pre ne osviežením. Veľmi sa im páčili hlavne netradičné hudobné nástroje, ktoré si mali možnosť aj prakticky vyskúšať. So svojimi dojmami sa vždy s nadšením s nami podelili a opisovali čo všetko robili a zažili.
  Za Vašu prácu Vám v mene detí úprimne ďakujeme!“
  - MŠ Lúčky
 • „Program „FILIPKO“ je preventívny program, ktorý obsahuje témy: zdravie, alkohol, nikotín... Deťom sa veľmi páčil. Od pondelka čakali na stredu – deň, kedy prebiehal „FILIPKO“ v našej triede. Deti mali veľmi silný zážitok z toho, že videli (na obrázku) mozog človeka, ktorý bral drogy a porovnali ho s mozgom človeka, ktorý nikdy nedrogoval. Program „FILIPKO“ bol prevedený zážitkovým učením a obohatený o bábku – kamaráta Filipka. Po skončení „FILIPKA“ sa deti v daný deň medzi sebou rozprávali o tom, čo preberali. Mladšie deti, ktoré sa programu nezúčastnili, ich so záujmom počúvali.
  V mene našej CZŠ s MŠ sv. Matúša Vám ďakujemeeeee :)“
  - CZŠ s MŠ sv. Matúša ŠVOŠOV
 • „Program Hudobné písmenka, ktorý bol realizovaný v našej MŠ obohatil komunikačné zručností detí. Bola to novšia forma, deti motivovala hudba, pani učiteľky boli milé. Pochvaľovali si ho aj rodičia a niektorí podľa neho s deťmi doma pracujú. Vrelo odporúčame aj iným MŠ.“
  - MŠ Lipt. Lúžna